Intencje mszalne

ogłoszenia parafialne

św. Brat Albert

galeria

Archiwum

Bierzmowanie

Sakramenty » Bierzmowanie

Spotkania kadnydatów: W poniedziałki o 15:00 i 16:00

Przygotowanie: Ks. Proboszcz

W tym roku sakrament bierzmowania będzie udzielony: Wielki Post 2017

 

 

Co to jest Bierzmowanie?

 

Bierzmowanie razem z Chrztem i Eucharystią należy do sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego. Sakrament bierzmowania umacnia i dopełnia owoce chrztu świętego. Przyjęcie tego sakramentu jest więc konieczne dla stawania się w pełni chrześcijaninem. 

 

Bierzmowanie jest sakramentem, który daje Ducha Świętego, aby głębiej zakorzenić nas w synostwie Bożym, ściślej wszczepić w Chrystusa, umocnić naszą więź z Kościołem, włączyć nas bardziej do jego posłania i pomóc w świadczeniu o wierze chrześcijańskiej słowem, któremu towarzyszą czyny (KRK 1316). 

 

Jezus Chrystus przez swe życie, a szczególnie przez mękę i śmierć wysłużył Kościołowi dar Ducha Świętego. W dniu zmartwychwstania obdarzył Duchem Świętym Apostołów. W sposób dostrzegalny w dzień Pięćdziesiątnicy zesłał Ducha Świętego. Apostołowie napełnieni Jego mocą zaczęli odważnie głosić dobrą nowinę o zbawieniu. Ludzie, którzy uwierzyli słowom Apostołów i przyjęli chrzest z ich rąk, otrzymali także Ducha Świętego. 

 

Istotnym obrzędem bierzmowania jest namaszczenie olejem krzyżma świętego czoła ochrzczonego wraz z położeniem ręki na jego głowie przez biskupa (lub innego szafarza) i słowami: "N... przyjmij znamię daru Ducha Świętego". 

 

Bierzmowani dostępują pełniejszego udziału w kapłańskiej, prorockiej i królewskiej misji Chrystusa. Zostają powołani do dawania świadectwa Chrystusowi słowem i życiem oraz do podejmowania odpowiedzialnych zadań w Kościele i w świecie. Człowiek bierzmowany, jako świadek Chrystusa, ma w mocy Ducha Świętego szerzyć wiarę i bronić jej słowem oraz czynem i w ten sposób przyczyniać się do budowania Kościoła. 

 

Pytanie o odpowiedni wiek do przyjęcia sakramentu bierzmowania w różny sposób rozstrzygają kompetentne władze w Kościołach lokalnych. W Kościele łacińskim ogólnie został przyjęty "wiek rozeznania", jako czasu udzielania bierzmowania. W Kościele w Polsce z racji duszpasterskich na ogół bierzmowania udziela się dorastającej młodzieży, która może już całkowicie samodzielnie opowiedzieć się za Chrystusem i Kościołem.